ustawa o normalizacji

Baza wyszukanych fraz

Aquu

Temat: Połączenia wyrównwcze
Stosowanie norm stanowi nakaz tego Rozporządzenia i jest jedynym prawnym dowodem na poprawne wykonanie instalacji elektrycznej. Bzdura, poniewaz od (bodajze) roku 2004 wszystkie normy sa do dobrowolnego stosowania (reguluje to ustawa o normalizacji) i nie ma juz norm do obowiazkowego stosowania. Nawet w tym rozporzadzeniu jest lista norm przywolanych a nie norm do obowiazkowego stosowania jak bylo dawnej. Ustawa jest aktem wyzszego rzedu a rozporzadzenie aktem nizszego. Jezeli nawet akt nizszego rzedu cos nakazuje co jest sprzeczne z aktem wyzszego rzedu, to on nie stanowi prawa. Co innego jest dobra praktyka inzynierska i stosowanie norm, ktore sa usystematyzowana wiedza...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=7722Temat: Bezprawie
Po raz kolejny mamy do czynienia z administracyjną hucpą. Zgodnie z Ustawą o normalizacji art 5 ust.3 stanowi:3. "Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne" tym samym rozporządzenieniem nie mozna wprowadzić obowiazku ich stosowania. Ponadto art.5 ust 5 stanowi że"Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej" - skutki stosowania tego artykułu są aż nadto widoczene - nawet za przeczytanie...
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=303


Temat: zmiany przepisów budowlanych
Zgodnie z Ustawą o Normalizacji z 1993 r. polskie normy (PN) nie mogą być kopiowane i jako zbiór specjalny są udostępniane na miejscu. Wyjątek stanowią tzw. normy obligatoryjne (ok. 1300 tytułów), które można kopiować.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=268


Temat: Okresowa kontrola piw niepasteryzowanych
...inne nadal obowiązują. PKN nie sprzedaje norm nieaktualnych (klik). oj seta, seta, znów chcesz być mądrzejszy od innych. "Warszawa 2003-03-31 PKN Biuro Komitetu, Wydział Marketingu i Sprzedaży WMS/DK/2003 W zawiązku z licznymi pytaniami klientów dotyczącymi obowiązku stosowania norm PN w świetle nowych przepisów, przekazujemy opinię Wydziału Prawnego PKN na ten temat: Zgodnie z art. 5 ust. 3 " Ustawa o normalizacji z dn. 12-09-2002r." (Dz.U. nr 169 poz. 1386), stosowanie Polskich Norm jest DOBROWOLNE. Wraz z wejściem w życie z dn. 01-01-2003r. w/w Ustawy, przestały obowiązywać wszystkie akty wykonawcze oraz rozporządzenia wydane przez właściwych ministrów na podstawie art. 19 ust. 1 z dn. 03-04-1993r. o normalizacji (Dz.U. nr 55 poz. 251 z późniejszymi zmianami), które wprowadziły obowiązek stosowania Polskich Norm....
Źródło: browar.biz/forum/showthread.php?t=85797


Temat: Co to oznacza zbocznikować wyłącznik różnicowo-prądowy?
A norma nie pisze i to jest prawda bo jest tam napisane i swoją drogą to zastanawiam się dlaczego kolega się tak podnieca skoro Ustawa o normalizacji stanowi o dobrowolności ich stosowania. widzę że kolega ma problemy z samym sobą i uzewnętrznia się na forum. Wartości podane wyżej nie mają nic wspólnego z normami, maja na celu uzmysłowić czytającym rząd wielkości do wyłączenia poszczególnych aparatów.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=4451


Temat: Która norma oświetleniowa jest obligatoryjna na dziś?
Ktora? ta z wykazu? To w takim razie prosze wykonac np. instalacje odgromowa zgodnie z norma z wykazu z przytoczonego rozporzadzenia ... Powodzenia, poniewaz sa tam przytoczone 2 normy i do tego jedna starsza od drugiej, do tego obie nieobowiazujace (w zeszlym roku weszla nowa norma o innym numerze dotyczaca ochrony odgromowej) Widac, Kolega czyta literalnie zapis w rozporzadzeniu, bedacym aktem nizszego rzedu i sprzecznym z ustawa o normalizacji, wg. ktorej to ustawy normy sa do dobrowolnego stosowania. Sa rozporzadzenia i ustawy bedace aktami normalizacyjnymi i tylko takie sa obowiazkowe (np. dotyczace budowy autostrad).
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=5517


Temat: Ważność normy PN-EN 62305
Witam Kolega aveolek napisał: Z tego rozumiem że stosowanie norm w języku innym niż polski jest fakultatywne a w języku polskim obligatoryjne. Nie, bo by to było niezgodne z Ustawą o normalizacji o dobrowolnym stosowaniu norm. Przywołanie norm w przepisach prawnych nie świadczy jeszcze o obowiązku ich stosowania. I nie ma czegoś takiego jak obligatoryjne czy fakultatywne. Zasady powoływania na normę w przepisie prawnym są już dawno ustalone w dokumencie o porozumieniu pomiędzy PKN i Europejskim Komitetem Normalizacyjnym Elektrotechniki. Jest to: - powołanie obowiązujące - powołanie...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=3503


Temat: Chodniki owadzie w oknach mahoniowych
Pchelek jestem ciekawy na jakiej podstawie uważasz, że producent MUSI przestrzegać norm? Jeśli dlatego, że tak Ci się wydaje to trochę za mało. Ustawa o normalizacji z wrzesnia 2002 roku, mówi wyraźnie: Art. 5. 3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Oczywiście uważam, że produkcja takich okien jak na zdjęciach to ewidentna fudszerka i trzeba to piętnować. pzdr
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=50762


Temat: Zapada mi się płyta betonowa
I parę niepotrzebnych informacji: Przepisy dotyczące pośrednio lub częściowo budownictwa 1) ustawa Prawo ochrony środowiska, 2) ustawa o gospodarce nieruchomościami 3) ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 4) ustawa prawo wodne, 5) ustawa o ochronie przeciwpożarowej, 6) ustawa prawo geologiczne i górnicze, 7) ustawa o odpadach, 8 ustawa o normalizacji, 9) ustawa o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami 10) ustawa kodeks pracy, 11) ustawa o drogach publicznych 12) ustawa prawo energetyczne 13) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Niektóre przepisy Prawa budowlanego wkraczają w sferę Kodeksu cywilnego(K.C) przez ograniczenie swobody dysponowania przez właściciela nieruchomości prawem własności. Prawo...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=129108


Temat: zmiany przepisów budowlanych
Ja również nie natknąłem sie na wyjaśnienia ministerstw wydających normy BN ani PKN, który od 1997 r. powinien przejąć ten temat. Prawdopodobnie nikt do końca tego nie wyjaśni, ponieważ jest to na pograniczu kompetencji różnych urzędów. Jednak gdyby jakiś urząd został zobowiązany bardzo ważnym przepisem (np. ustawa Sejmu) sprawa mogłaby mieć swój finał. Jestem pesymistą. W takiej sytuacj myślę, że należy kierować się Ustawą o normalizacji, zgodnie z którą normy nie są obowiązujące poza tymi, na które powołują się ustawy i tymi których obowiązek stosowania wynika zrozporządzeń ministrów. Inymi słowy jaką normę zastosujesz zależy tylko od umowy między dostawca i odbiorcą (poza normami obligatoryjnymi). Zakładając, że jesteś inwestorem domu jednorodzinnego, wykonawca musi stosować taką normę jaką mu wskażesz w umowie. Gdyby np....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=268


Temat: Ustawa dotyczacą wykonywania pomiarów elektrycznych
...obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 10. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 11. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 12. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 13. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636 14. Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386) 15. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej (MP nr 8 z 1987r., poz. 70) 16. Zarządzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99) 17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126) 18. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz....
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=833


Temat: Chodniki owadzie w oknach mahoniowych
Pchełku raz: normy sa moze i bzdurne ale sa jakas podstawa do egzekwowania swoich roszczen (np w sadzie) (...) Ustawa o normalizacji wyraźnie mówi, że stosowanie norm nie jest obowiązkowe pzdr
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=50762


Temat: Szukam normy PN-EN 1176
...normie - może Ci się to przyda... wiedzy nigdy dość http://www.miasteczko-slaskie.pl/files/PLAC_ZABAW_1.pdf to nie cała norma ale kilka rzeczy w niej zawartych pwnie wymienili... przeglądy powierzchnia upadku, fundamentowanie itp itd... i nie wiem czy trafiłeś tutaj http://ckpz.org/ to też nie dokładnie to o co prosisz, ale może oni pomogą, albo mają gdzieś normę na stronie hmmm tego nie wiedziałem : : Ustawa o normalizacji zawiera informację (art. 4 punkt 3), iż przestrzeganie Norm dotyczących placów zabaw jest dobrowolne.
Źródło: mobile.olympusclub.pl/showthread.php?t=13462


Temat: zmiany przepisów budowlanych
Jaki jest staus prawny norm branzowych, które w dalszym ciągu są stosowane, podczas gdy zgodnie z Ustawą o Normalizacji z 1993 r. (art. 26) do 31 grudnia 1997 powinny być zastąpione polskimi normami.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=268


Temat: W oparach absurdu
...jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze - i cała masa innych jak np. jak powinien wygladać projekt budowlany, jakie roboty wymagają ustanowienia inspektora nadzoru, jak należy prowadzić dziennik budowy, jaka ma być tablica informacyjna itd…. Do tego oczywiście przepisy związane, czyli - Prawo Energetyczne wraz ze swoimi rozporządzeniami, - Prawo ochrony Środowiska ze swoimi, - Prawo geodezyjne i kartograficzne ze swoimi, - Ustawa o normalizacji, - Ustawa o certyfikacji, - KPA, - KC, - Ustawa o ochronie zabytków, - ochrona pożarowa, - czy wreszcie przepisy BHP. Samych rozporządzeń dotyczących BHP związanych z prawem budowlanym jest co najmniej kilka: -a to w Kodeksie Pracy – osobny rozdział na ten temat, - a to rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp, - rozporządzenie w sprawie przepisów bhp w zakładach pracy, -...
Źródło: dodo.samba.pl/moto/viewtopic.php?t=3732


Temat: Nowe przepisy
...2002r. nr 147, poz.1229 Ochrona przeciwpożarowa budynków i innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 1992r. nr 92, poz.460 Ochrona sanitarna Ustawa o inspekcji sanitarnej Dz.U. 1998r. nr 90, poz.575 Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz opiniowania dokumentacji projektowej Dz.U. 1992r. nr 3, poz.12 Certyfikacja i normalizacja Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. 1993r. nr 55, poz.250 Ustawa o normalizacji Dz.U. 1993r. nr 55, poz.251 Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa Dz.U. 2001r. nr 101, poz.1104 Ochrona dóbr kultury Ustawa o ochronie dóbr kultury Dz.U. 1999r. nr 98 poz.1150 Zasady i tryb udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=4531


Temat: Jaka to powierzchnia?
...dla zasobów istniejących wskazane jest stosowanie tej normy, według której powierzchnie zostały ustalone w fazie realizacji, bądź podjęcia użytkowania. Dla nowych zasobów stosowanie jednej, bądź drugiej normy może być narzucone przepisami, lub też ustalone dobrowolnie, w zależności od potrzeb * statutami spółdzielni mieszkaniowych, czy też umowami dwustronnymi, na przykład deweloperem a nabywcą. Warto tu dodać, że zgodnie z ustawą o normalizacji żadna z norm dotyczących powierzchni (i nie tylko) nie jest obowiązująca. Natomiast norma PN-70/B-02365 nie została unieważniona, lecz tylko wycofana * co oznacza wyłączenie ze zbioru norm aktualnych. Dezaktualizacja normy nie jest równoznaczna z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=5814


Temat: poszukiwany doradca techniczny do pracy dyplomowej
...pomiarów określają między innymi następujące normy: - dla instalacji elektrycznych PN-IEC 60364-6-61 [125], - dla instalacji piorunochronnych PN-86-92/E-05003 [322-4] oraz PN-IEC 61024-1:2001 [319], - dla systemów uziemiających i uziemień obiektów telekomunikacji norma zakładowa ZN-96 TPSA-037 [477] oraz PN-T-45000-2 [478] i PN-T-45000-3 [479], - dla urządzeń elektrycznych PN-E-04700 [480]. Obowiązująca aktualnie Ustawa o normalizacji [48] wprowadziła zasadę, że od 1 stycznia 2003r. normy przestały być dokumentami obligatoryjnymi. Przyjęta w Ustawie [48] zasada jeszcze bardziej komplikuje, nawet bez tego nie precyzyjne wymagania odnośnie ramowych czasokresów badań eksploatacyjnych instalacji urządzeń elektrycznych. Wśród aktów prawnych, które związane są z tematem badań okresowych obiektów budowlanych, sieci, instalacji i...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=9


Temat: zmiany przepisów budowlanych
...wskazujące na obowiązek stosowania Polskich Norm. Wynika z tego, że Polskie Normy w zakresie określonym w Rozporządzeniu są obowiązujące. Również zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jak widać nie jest to spójne z zapowiedzianą nową ustawą o normalizacji. Można więc wnioskować, że w niedługim czasie mogą nastąpić dalsze zmiany. Są już projekty ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw oraz Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale być może należy spodziewać się zmiany ostatnio wydanych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=268


Temat: Szukam normy PN-EN 1176
...nigdy dość http://www.miasteczko-slaskie.pl/files/PLAC_ZABAW_1.pdf to nie cała norma ale kilka rzeczy w niej zawartych pwnie wymienili... przeglądy powierzchnia upadku, fundamentowanie itp itd... i nie wiem czy trafiłeś tutaj http://ckpz.org/ to też nie dokładnie to o co prosisz, ale może oni pomogą, albo mają gdzieś normę na stronie hmmm tego nie wiedziałem : Cytat: Ustawa o normalizacji zawiera informację (art. 4 punkt 3), iż przestrzeganie Norm dotyczących placów zabaw jest dobrowolne.
Źródło: forum.olympusclub.org/showthread.php?t=13462


Temat: Normy nt oświetlenia wg rozporządzenia
...myślałem, że jeżeli są przywołane w Rozporządzeniu prawny to należy je bezwzględnie stosować. Ale jest to sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej ponieważ pozbawia pewnej swobody. Ważne są normy zatwierdzone przez PKN pomimo że nie są przywołane aktem prawnym bo ten nie nadąża za zmianami lub ingeruje w rozwiązania typowo techniczne. Obowiązek wynika raczej z zasady możliwości skorzystania z norm przywołanych w Rozporządzeniu, którego Ustawa o Normalizacji całkowicie pozbawiła a nie z bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=4674Cytat

A dextra (parte) - z prawej strony; po prawicy.

Meta